Nomenklatura

Życie co i raz dostarcza dowodów na to, że wiele wokół się zmienia, ale kurewstwo w narodzie jest niezmienne. W części narodu, mówiąc dokładnie. Jak…

Klajstrowanie trupa

Aferka z taśmami PSL tak bardzo przeraziła premiera-kłamcę, że postanowił postraszyć swoich kamratów z partii „ludowej” odebraniem im ich bastionu, czyli gmachu Ministerstwa Rolnictwa (Warszawa,…