Dornier Do-31

Powstał na zamówienie Luftwaffe na początku lat 60. XX wieku. Niemieccy generałowie obawiali się, że zniszczone w wypadku najazdu armii Układu Warszawskiego lotniska, uniemożliwią obronę Bundesrepubliki. Do-31 miał być rozwiązaniem tego problemu.