Generał Fiskus

Poddaj-się-Urząd-Skarbowy-III-RP

Towarzysze z PO aż nie mogą się nacieszyć! Na fali strachu przed wojną z ruskimi uruchamiają wielkie zbrojenia. Ależ to gigantyczne przetargi w przyśpieszonym tempie trzeba będzie przeprowadzić… Ileż to pieniążków będzie można zarobić… Ach, złote czasy nadchodzą. Ale to nie wszystko!

Ponieważ wojna usprawiedliwia wszystko a grosz na nowe armaty jakoś trzeba zebrać, tow. Tusk und Kameraden postanowili przy okazji zrobić to, co od lat wychodzi im najlepiej: wprowadzić NOWE PODATKI:

Rada Ministrów podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 11 marca br. przyjęła projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Zapewnienie sprawiedliwego podziału zysków z wydobycia gazu ziemnego, w tym gazu łupkowego i ropy naftowej, pomiędzy państwem a przedsiębiorcami, wprowadzenie przepisów podatkowych zachęcających przedsiębiorców do inwestowania w branży wydobycia węglowodorów – to podstawowe cele proponowanych regulacji. Premier zapowiedział inwestowanie w wydobycie gazu łupkowego w tzw. II exposé.

Ten krótki fragment z dłuższego tekstu prominentnego działacza Polskiej Zjednoczonej Platformy Obywatelskiej Adama Szejnfelda bardzo wyraźnie unaocznia stosunek rządzących do Polski, jej mieszkańców i ich majątków. Jedyna troska jaką wykazują, to „sprawiedliwy podział zysków między państwem i przedsiębiorcami”. W domyśle – nie sprawiedliwy byłby on wtedy, gdyby w kieszeni przedsiębiorców zostało ZBYT dużo pieniędzy. Towarzysze z PO nawet przez ułamek sekundy nie zatroszczyli się o kieszenie tych, na plecy których spadnie obowiązek zapłacenia 100% kosztów, zysków i podatków za ów łupkowy cud.
A same podatki będą zaiste niemałe:

Nowe przepisy zwiększają poziom pobieranej przez polskie państwo renty surowcowej do ok. 40 proc. Oznacza to, że (poza podatkiem CIT i dodatkowymi daninami publicznymi), przedsiębiorcy działający w sektorze wydobycia węglowodorów będą płacić dwa nowe podatki:

  • podatek od wydobycia niektórych kopalin, dotyczący wydobycia gazu ziemnego, w tym łupkowego i ropy naftowej (nie będzie to podatek dochodowy) – stawka tego podatku będzie zależeć od rodzaju eksploatowanego złoża. Stawka podatku w przypadku gazu ziemnego pochodzącego ze złoża konwencjonalnego będzie wynosić 3 proc. wartości wydobytego surowca, a w przypadku gazu pochodzącego ze źródła niekonwencjonalnego (ze skał łupkowych) – 1,5 proc. wartości wydobytego surowca. Stawka podatku dla ropy naftowej pochodzącej ze złoża konwencjonalnego ma wynosić 6 proc. wartości, a dla ropy pochodzącej ze złoża niekonwencjonalnego (łupków) – 3 proc. wartości. Przewidziano możliwość odliczania od podatku nieodliczonej straty od podatku dochodowego z działalności wydobywczej węglowodorów.
  • specjalny podatek węglowodorowy (od zysków) – stawka tego podatku ma się kształtować od 0 do 25 proc. i zależeć od relacji przychodów do wydatków.

Jak widać, szanse na to że zwykły obywatel cokolwiek zyska na odkryciu złóż gazu łupkowego w Polsce są pod rządami złodziei z PO/PSL zerowe.

[embedplusvideo height=”315″ width=”420″ editlink=”http://bit.ly/1nO1Qip” standard=”http://www.youtube.com/v/YWT1UwdsZhs?fs=1&start=64″ vars=”ytid=YWT1UwdsZhs&width=420&height=315&start=64&stop=80&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep9685″ /]

Towarzysze z PO świadomi są faktu, iż ich oferta podatkowa nie jest szczególnie atrakcyjna, dlatego już na wstępie proponują promocję:

Specjalny podatek węglowodorowy i podatek od wydobycia niektórych kopalin dotyczący wydobycia gazu ziemnego, w tym łupkowego, i ropy naftowej – będzie pobierany od początku 2020 r. Odstąpienie od poboru tych podatków – od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 stycznia 2015 r. – ma stymulować rozwój inwestycji w sektorze wydobycia węglowodorów oraz ograniczyć obciążenia fiskalne w stosunku do obecnych inwestycji.

Czy pojawi się choćby jeden inwestor skłonny zaryzykować wydobycie, to dopiero pokaże przyszłość. Nasz „rząd” jednak już liczy zyski, jakie na gazie Z NAS zedrze. Ma być tego 10 do 16 miliardów złotych w latach 2020-2029. I to jest jedyna pewna informacja: gdyby pozwolić im tak długo rządzić, to z pewnością tę kwotę nam zabiorą.