Polska Zjednoczona Platforma Obywatelska

W sobotę odbyło się plenum Polskiej Zjednoczonej Platfrormy Obywatelskiej z okazji 10 rocznicy powstania Partii. Pierwszy Sekretarz Donald Tusk w przemówieniu do Delegatów zgromadzonych w hali Ergo Arena podkreślił, że PZPO jako formacja bezideowa w dalszym ciągu będzie otwarta dla wszystkich karierowiczów marzących o dorwaniu się do władzy bez względu na głoszone poglądy. Sekretarz Tusk serdecznie powitał nowych działaczy pozyskanych z konkurencyjnych stronnictw, którzy zdecydowanie wzmocnią lewe skrzydło PZPO i pomogą w ostatecznym zerwaniu PO z wizerunkiem partii „prawicowej„. Pojawienie się towarzyszy: Arłukowicza (ex-UP, SLD), Rosatiego (ex-PZPR, SdPL) i towarzyszki Kluzik-Rostkowskiej (ex-PiS, PJN) zebrani nagrodzili owacjami.

Mówcy podkreślali, że nie mają żadnego pomysłu na rozwiązanie narastających problemów obywateli RP, ale są zdeterminowani żeby raz jeszcze naobiecać co tylko komu przyjdzie do głowy i w ten sposób utrzymać władzę. Podkreślali przy tym, że darzą wszystkich wielką miłością, co ma być jedyną cechą odróżniającą ich od najgroźniejszych konkurentów politycznych.