Ameryka dla amerykanów!

Wpływowe lobby starozakonne wywarło pewne naciski, przycisnęło jakieś przyciski i sprowokowało kolejny element planu mającego wycyckać Polskę z resztek gotówki. Element ów zmaterializował się w postaci wypowiedzi Stuarta E. Eizenstata (prawnika), pełniącego aktualnie funkcję „Specjalnego Doradcy Sekretarza Stanu USA do spraw Holocaustu”:

„Stany Zjednoczone są głęboko rozczarowane decyzją polskiego rządu o wstrzymaniu planów zgłoszenia w parlamencie projektu ustawy przewidującej odszkodowania dla osób, których własność skonfiskowano w latach 1939 – 1989. USA rozumieją wymogi budżetowe Unii Europejskiej, na które powołuje się rząd polski wstrzymując restytucję, ale zauważył, że sytuacja gospodarcza Polski jest lepsza niż wielu innych krajów europejskich. Amerykański dyplomata podkreślił, że większość osób, którym miały być wypłacone odszkodowania stanowią Polacy a nie Żydzi.”

Pisząca o tym Gazeta Wyborcza jak zwykle przy tematach tyczących w jakikolwiek sposób stosunków polsko-żydowskich przezornie wyłączyła możliwość komentowania. I bardzo dobrze, bo reakcja Polaków jest jedna – sprzeciw. Właśnie powstała inicjatywa, która ma na celu uzmysłowienie Amerykanom, że nie powinni zaglądać na obce podwórka, dopóki nie posprzątają u siebie:

Polacy są głęboko rozczarowani tym, że rząd Stanów Zjednoczonych nie dokonuje restytucji mienia Indian – rdzennych mieszkańców Ameryki. Wzywamy Rząd Stanów Zjednoczonych do pilnego przedłożenie Kongresowi Stanów Zjednoczonych, a Kongres Stanów Zjednoczonych do uchwalenia, projektu ustawy dokonującej zwrotu mienia przede wszystkim nieruchomości w naturze, a w przypadku gdyby było to z obiektywnych przyczyn niemożliwe przyznającej rekompensaty. Uwzględniając problemy budżetowe Rządu Amerykańskiego dopuszczamy, aby zadośćuczynienie było rozłożone w czasie. Jednak sytuacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych jest lepsza niż przytłaczającej większości krajów świata, co wyklucza akceptację długiej zwłoki. (…)

List o takiej treści wystosowała do Prezydenta USA, za pośrednictwem Ambasady USA w Polsce, redakcja portalu Nowy Ekran. Powstała także grupa na Facebooku, gdzie można wyrazić swoją aprobatę dla tego posunięcia.

Od siebie dodam, że oczekujemy nie tylko odpowiedzi, ale przede wszystkim przeprosin za bezpodstawne żądania i wtrącanie się w sprawy obcego, niepodległego państwa.

To smutne, że nieodparta chęć zysku grupki pozbawionych skrupułów spryciarzy kolejny raz rujnuje wizerunek żydów w Polsce. Tak powstaje antysemityzm.