Dziś prawdziwych Chrześcijan już nie ma

Właśnie oglądam kolejny program Wojciecha Cejrowskiego z cyklu „Boso przez Świat”. Dziś pan Wojtek odwiedza wspólnotę prawdziwych Chrześcijan. Takich, którzy traktują ŚWIĘTĄ KSIĘGĘ CHRZEŚCIJAN poważnie. To znaczy, że jeśli napisano iż miła Bogu jest ofiara całopalna (Kpł 9):

Ofiara za kapłanów

8 Wtedy Aaron zbliżył się do ołtarza i zabił cielca na ofiarę przebłagalną za siebie samego. 9 Synowie Aarona podali mu krew, a on umoczył palec we krwi, pomazał nią rogi ołtarza i wylał krew na podstawę ołtarza. 10 Tłuszcz, nerki i płat tłuszczu, który okrywa wątrobę ofiary przebłagalnej, zamienił w dym na ołtarzu, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi. 11 Mięso zaś i skórę spalił w ogniu poza obozem. 12 Potem zabił [żertwę] ofiary całopalnej. Synowie Aarona podali mu krew, i wylał ją dokoła ołtarza. 13 Podali mu też podzieloną na części ofiarą całopalną, razem z głową, a on zamienił to w dym na ołtarzu. 14 Następnie obmył wnętrzności i nogi i zamienił je w dym nad całopaleniem na ołtarzu.

to oni traktują słowa Pana dosłownie i ofiarę całopalną czynią. Nazywają się Israelitas.

Niezbyt często można w mediach zobaczyć wyznawców prawdziwej wiary chrześcijańskiej. Panoszą się za to fałszywi Chrześcijanie rzymscy…

Po obejrzenie tego materiału jeszcze bardziej utwierdziłem się w przekonaniu, że religia judeo-chrześcijańska to nie to, co dla białego cywilizowanego człowieka najlepsze.