Antypolski skandal żydowski

Stosunkowo mała, ale za to niezmiernie wpływowa mniejszość pochodzenia żydowskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej przeforsowała uchwalenie przez Kongres skandalicznej rezolucji:

W projekcie rezolucji Izby Reprezentantów, wniesionym 11 czerwca przez grupę kongresmanów z obu partii, wypomina się Polsce, że jako jedyna z państw dawnego bloku sowieckiego nie uchwaliła dotychczas takiej ustawy. „Wzywa się rząd Polski do natychmiastowego uchwalenia sprawiedliwej i wyczerpującej ustawy, tak aby osoby (lub ich spadkobiercy), których majątki prywatne zostały zabrane i skonfiskowane przez nazistów w czasie II wojny światowej lub odebrane po wojnie przez komunistyczny rząd polski, mogły albo otrzymać zwrot (restytucję) tych majątków, albo – jeżeli zwrot nie jest możliwy – otrzymać za nie sprawiedliwą rekompensatę finansową” – głosi projekt rezolucji.

W efekcie obywatele RP, wielokrotnie wcześniej oszukani przez fałszywych sojuszników ze wszystkich stron, mieszkańcy kraju, który najbardziej i najdłużej cierpiał z powodu II Wojny Światowej rozpętanej przez wiecznie awanturnicze Niemcy, są wzywani do spłacania szkód wywołanych przez tych ostatnich, mimo że sami nigdy nie otrzymali rekompensat za własne, gigantyczne przecież, straty!

Ostatnie działania administracji USA dowodzą, że u władzy są tam siły traktujące nasz kraj nie tak jak nam się wydawało – po partnersku – ale jak przygłupich pachołków, którym wystarczy dać powąchać wieprzową skórkę, a będą skakać jak im zagrają… Czy nadchodząca ekipa McCaina to zmieni? To się dopiero okaże…

Z pewnością dopóki za sznurki w Stanach pociągać będą antypolscy Żydzi, nie ma co liczyć na normalne relacje między naszymi krajami. Po takiej rezolucji Kongresu nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości.