Sala im. Geremka

JE Bronisław Komorowski, znany antydemokrata, błysnął dziś po raz drugi:

Marszałek Bronisław Komorowski będzie proponował Prezydium Sejmu, aby sala nr 14 w budynku G na Wiejskiej, gdzie często obraduje komisja spraw zagranicznych nosiła imię zmarłego w niedzielę prof. Bronisława Geremka. – To jest sala w najstarszej części Sejmu i wydaje mi się, że to jest propozycja najlepsza z możliwych uczczenia bardzo wybitnego polityka i parlamentarzysty, przewodniczącego pierwszego parlamentarnego klubu wolności, klubu OKP – podkreślił marszałek.

Oczywiście nad wejściem do tej sali powinny zawisnąć cyrkiel i węgielnica, no bo przecież nie krzyż…