Maksymy Gorkiego

Miałem skomentować taką wypowiedź Marty Kaczyńskiej: Boeing awaryjnie wylądował- bez otwartego podwozia, na betonowym pasie. Na pokładzie było 230 pasażerów. Nikt nie doznał obrażeń. Samolot…