W imieniu Narodu…

Jak podają media, Sąd Najwyższy nie dopatrzył się działania mającego „znamiona konfiskaty mienia” w obowiązującej w Polsce najwyższej stawce podatku dochodowego stosowanej do nieujawnionych przychodów,…