Dobry i zły totalitaryzm

Pełnowymiarowy biskup warszawski ma zdecydowanie zbyt prędki język. Właśnie pozwolił mu wypowiedzieć za dużo nieposkromionych myśli, przez co „palnął” sporo oczywistych oczywistości. W przewielebnych ustach…